Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси 2014год.

 Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

1. ГРАНТ ‘2014 може да изтеглите тук

2. МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2014 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук:

Срокът за предаване на научните отчети е до 23 юни 2015 г. включително, на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 13, 1431 София (Център по хигиена). 

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. За справки на тел. 02 9152 160 и на интернет адрес http://mu-sofia.bg, раздел “Научна дейност” – “Конкурси”