Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава

Университетът на град Хирошима, Япония предлага 4-5 годишно обучение за възстановяване от радиационни бедствия.

Краен срок за подаване на документи е 14 май 2015 година, 17 часа.

Повече информация на: http://www.hiroshima-u.ac./jp/lp/program/ra/