Стипендии от UICC за изучаване на рака

Съюзът за международен контрол на рака (UICC) предлага стипендии за изучаване на рака на името на Йамагива - Йошида.

Краен срок на кандидатстване – 15 юли 2015 година.

Повече информация на: http://www.uicc.org