Научни публикации на френски език

Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език

Отдел МИПФ има удоволствието да Ви информира, че AUF стартира своята покана 2016 за финансиране на печат и разпространение на сборници с доклади, специални броеве на списания, колективни издания (учебник, речник), оригинални творби (книга, изследване, доклад), монографии на френски език в печатен вид или онлайн версия.

Поканата ще бъде отворена до края на януари.

За повече информация, моля посетете линка:

https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

и на телефон +3592 9152 138 Симеон Манолов, Експерт в Отдел МИПФ.


Отдел МИПФ съобщава, че Университетската франкофонска агенция (AUF) предлага на тези, които търсят франкофонски научни списания, за да публикуват изследователските си разработки на френски език, примерен списък от реферирани издания на следния адрес:

http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-revues-scientifiques-francophones/

Една част от медицински електронни списания, които позволяват пълноценно участие в индексирането на научните публикации на френски език може да намерите на следните адреси:

Annales des Sciences de la Sante http://revues.imist.ma/?journal=A2S

Medecine/Sciences http://www.medecinesciences.org/

Sante publique http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/presentation.php

John Libbey Eurotext http://www.jle.com/fr/revues/sss/revue.phtml

Ако искате повече информация за публикуване на статии в научно списание, ние Ви каним да се запознаете с препоръките за публикуване:

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?article1261