Документални ресурси

Отдел МИПФ предоставя пълни списъци на електронни списания, бази данни, интернет портали, документални и архивни ресурси в областта на медицината.
Документите съдържат и кратко описание на английски или френски език.

Повече информация можете да намерите на следните връзки: