СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - 2015/2016 год.

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че е отворена поканата за кандидатстване за предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни заведения за 2015/2016 година. Стипендиите се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 30.09.2015 год., а кандидатурите се подават електронно на scholarships@sonikstart.eu. 

За повече информация се обръщайте към Офелия Кънева, e-mail: Ophelia@sinicstart.eu.