Стипендии от Правителството на Швейцария за академичната 2016-2017 г.

 

 

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Правителството на Швейцария предоставя ежегодно  стипендии за докторантури и научни изследвания на млади лекари и учени. Процедурата по предварителен подбор се осъществява от Посолството на Конфедерация Швейцария и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София www.cmfnd.org.  

Информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии : www.sbf.admin.ch.

Срок за кандидатстване: от 2 до 10 ноември 2015г.