Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови”

Отдел МИПФ информира, че през 2016-2017 г. фондация „Константин и Зиновия Кацарови”,  към Общия фонд за стипендии към Женевския университет, ще предостави стипендии на студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Фондацията подпомага също утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Студентите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. 

Молба за стипендия могат да подават само кандидати, които са български граждани, живеещи в България ипритежаващи български паспорт. Те се ангажират след завършването на стажа си в Швейцария да се завърнат в България.  

Владеенето на френски или немски език е необходимо за следване в швейцарски университет. 

Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи във фондация „Константин и Зиновия Кацарови”  е 31 януари 2016 г. 

Подробна информация относно условията за кандидатстване е публикувана на електронния сайт на фондацията: http://fonds-katzarov.ch/index_bg.php