EURAXESS - мрежа за мобилност на учените

 

EURAXESS България - част от Европейската мрежа за мобилност на учените EURAXESS
 
EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. 
EURAXESS работи основно в 4 ключови направления:
 
  • EURAXESS Jobs – представлява удобен инструмент за наемане на персонал без никакви такси. Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.    
  • EURAXESS Services – представлява мрежа от над 300 центъра в 40 европейски държави, които предоставят практическа информация  по административни и правни въпроси при преместване от една страна в друга, в това число процедури по академично признаване на дипломи и квалификации, придобиване на разрешително за работа,    визов режим и др.
  • EURAXESS Rights – предоставя пълна информация за Хартата на           европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени. Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти.
  • EURAXESS Links – предоставя интерактивни уеб-услуги на европейските учени, работещи в чужбина, с цел поддържане на връзката помежду им в Европа и навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 40 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS. 
Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за подпомагане на изследователите има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, ТрУ-Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстер, Медицински университет – София, ИУ – Варна. 
Контактното лице към УНСС предоставя и специализирана информация във връзка с интелектуалната собственост.
Контактно лице за Медицински университет – София е:
д-р Савена Борисова - sborisova@mu-sofia.bg 
Всички EURAXESS услуги са безплатни.