Летни училища в университета на Анжер, Франция, от 27 юни до 8 юли, 2016 г.

Отдел МИПФ информира, че университетът на Анжер, в периода от 27 юни до 8 юли, организира летни училища по: биоинформатика, методи за научни изследвания, съдови заболявания, ботаника, с краен срок за кандидатстване 15 април 2016 год. Броят на участниците е ограничен - до 35 за всяко тематично лятно училище. 

Таксата за участие е 650 Евро, при регистрация до 13 март 2016 г. и 750 Евро – след тази дата. 
Таксата за участие включва: обучение, настаняване, обеди, екскурзии и извън аудиторни занимания по време на курса. 
Разходите за пътни, здравни застраховки, виза и паспорти са за сметка на участниците. Повече информация за кандидатстването могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: www.summerschools.univ-angers.fr/research