Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси 2015год.

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София в конкурси:

 
 
 
Срокът за предаване на научните отчети е до 29 юни 2016 г. включително, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука” на Ректората на Медицински университет - София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стаи № 11 (конкурс „Млад изследовател”) и № 13 (конкурс „Грант”).
Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. 
За въпроси по предоставените форми на електронни адреси:
конкурс „Грант” otdel-nauka@mu-sofia.bg
конкурс „Млад изследовател” natanasova@mu-sofia.bg