ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 ГОД. ОТ 12.00 ч. В ДВОРА НА КОЛЕЖА

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНСТРУКТАЖ, КАКТО СЛЕДВА

І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 210 стая
І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА - 13.00 ч. - 308 стая
І- ви курс ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 13.00 ч. - 209 стая
І- ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ - 13.00 ч. - 307 стая
І- ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ - 13.00 ч. - 211 стая
І- ви курс ЗЪБОТЕХНИК  - 13.00 ч. - Зала в двора
І- ви курс МЕДИЦИНСКИ  ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 309 стая