> Информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студ енти 30 март, 2016 г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София, проведе информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студенти за следващата академична година. Срещата се проведе в Аула Максима,  в УМБАЛ „Света Екатерина“ , на 30 март, 2016 г. от 13.00 ч. Презентации от събитието може да намерите ТУК и ТУК.