МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-2/15.09.2016 г. на МЗ.

Заявления за местата финансирани от държавата се подават в отдел „СДО и УБК“ при МУ-София до 31.10.2016 год. вкл.

> Съобщение > Места > Заявление