> Стипендии за български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти
1.За частичен срок на обучение – срок за подаване на документи – 23.12.2016
2.За пълен срок на обучение за ОКС Магистър – срок за подаване на документи – 12.01.2017
3.Летни езикови курсове и семинари – срок за подаване на документи – 23.01.2017
4.За пълен срок на обучение за ОКС Бакалавър или Магистър - срок за подаване на документи – 17.03.2017

Повече информация за страните съгласно междуправителствените спогодби, изискванията към кандидатите, документите за кандидатстване, датите за събеседване и други, може да намерите на адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=139

II. Преподаватели, изследователи и докторанти – да работят на постоянен трудов договор, а докторантите да са записани в редовна форма на обучение.
1. Срок за подаване на документи: 30.12.2016, 16.01.2017 и  30.01.2017

За справки телефон 9217784, 9217530 и 9217693 и интернет адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=138