Кандидат-студентски изпити 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !

Медицински университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, както следва:

Предварителен кандидат-студентски изпит по Химия:           на 02.04.2017 г. / неделя /    
Предварителен кандидат-студентски изпит по Биология:      на 29.04.2017 г. / събота /

Срок за подаване на документи: от 06 МАРТ 2017 г. до 24 МАРТ 2017 г.

Необходими документи:
1. Заявление / по образец /
2. Лична карта или копие от лична карта
3. Такса за подаване и обработване на документи:
    За един изпит   60 лв.
    За два изпита   90 лв.
Таксите се заплащат при подаването на документите в касата на Медицински университет - София, Ректорат.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12, Стаи № 14 и № 16,  Ректорат на Медицински университет - София, Учебен отдел.

Работно време – всеки работен ден ( без събота и неделя ).
от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

Кандидат- студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през м. юли 2017 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!
Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:

Биология:     04.07.2017 г.
Химия:          11.07.2017 г.

Учебен отдел на Ректората на МУ- София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „ Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2017 г.