ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ФИЛИАЛ ВРАЦА 2017 Г.

ОБЯВЯВА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТ- СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Редовна форма на обучение.Продължителност на обучението 8 семестъра /4 години/
Специалности: „Медицинска сестра”, „Акушерка” , „Трудотерапия” и „Лекарски асистент”
Срок за подаване на документи: от 01.02.2017 г. до 26.04.2017 г.
Необходими документи: Диплома за завършено средно образование - копие и оригинал/ не важи за ученици, които ще се дипломират през настоящата учебна година/. Лична карта -копие и оригинал
Дата за провеждане на изпита: 28.04.2017 г. – от 09.00 ч.
Начин на провеждане на изпита:
Решаване на етична задача
/Учебник „Етика и право” за X клас, издателство „Анубис”, раздел Етика/

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит, могат да се явят и на редовния конкурсен изпит през месец  юли 2017 г.
При образуването на състезателния бал се вземат по-високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит.

ПРИЕМ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Задочна форма на обучение
Специалности:  „Здравословно и диетично хранене”
Продължителност на обучението:
3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”,  „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и работоспособност”
4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.
„Медицинска козметика”
Продължителност на обучението:
3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”,
 „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”,   „Кинезитерапия”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”,  „Здравен мениджмънт”,  „Трудова медицина и работоспособност”.
4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медицинска козметика”, „Фелдшер”, „Клиничен лаборант”, „Рентгенов лаборант”,  „Рехабилитатор”.

 „Трудотерапия”
Продължителност на обучението:
2 семестъра след ОКС ”бакалавър” по същата специалност
4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите:  „Инспектор по обществено здраве”, „Фелдшер”,  „Рехабилитатор”.
4 семестъра след ОКС „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Трудова медицина и работоспособност”,”Здравен мениджмънт”
5 семестъра след ОКС „бакалавър” по специалностите - „Педагогика”, „Психология”, „НУП”, „ПУП”,”Социални дейности”, „Социална педагогика”.
Необходими документи:
Диплома за завършено висше образование ОКС„бакалавър” или „професионален бакалавър” - копие и оригинал. Лична карта -копие и оригинал.
Класирането се извършва по успеха от дипломата
Прием на документи  от 01.02.2017 г.

Документите се подават в гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус I, ет. 2, стая № 203,Учебен отдел- тел.092/645176 от 8.00 ч. до 16.30 часа /включително събота и неделя/