Посещение на Еразъм преподаватели от университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 15 май до 19 май 2017 г.   пристигнаха трима преподаватели и един експерт от Международен отдел, организатор на Еразъм мобилността от тяхна страна.
Проф. Тайджиро Суеда представи в аула „Максима“ на  университетска болница „Света Екатерина“ лекции на тема:    Surgical therapy for atrial fibrillation.

В аудиторията по Анатомия в Медицински факултет бяха представени следните лекции:
Проф. Такемаша Сакагучи  - на тема: Microbiology, Virology. Perspectives of replication and pathogenicity of mammalian viruses such as influenza viruses, hepatitis viruses and herpes viruses. Current status of vaccines and drugs against the viruses.
Проф. Норио Сакай -  на тема: Regulation of serotonin transporter (SERT) function via its membrane trafficking.
На лекциите присъстваха повече от 350 студенти и преподаватели от Медицински факултет на  Медицински университет – София. В рамките на Еразъм престоя им те посетиха университетските болници: УМБАЛ „Света Екатерина“ и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, лабораторията по клетъчна сигнализация към Катедра по Медицинска химия и биохимия при Медицински факултет. Във Факултета по дентална медицина проведоха среща със Заместник – ректора по Международна интеграция и проектно финансиране – проф. д-р Радомир Угринов, дм, дмн.  С ръководителя на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – проф. д-р Радослав Гърчев, дм с участието на експертите от Еразъм офиса обсъдиха Вътрешните правила за администриране на Еразъм мобилностите между двата университета и процедурите по селекция на студенти за обмен. Организирани бяха и срещи с  преподаватели и  заинтересовани студенти, участваха и в обучение по програма за „Съвършеният преподавател по медицина в мултикултурна среда“.