> СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН DAAD/ДААД

ДААД, съвместно с Международната фондация ″Св. Св. Кирил и Методий″ предлага за 2017/2018г учебна година следните стипендии:

1. За аспиранти и млади учени
1.1. Изследователски стипендии – до 6 месеца (краткосрочни)
За изследователски проекти (1-6 месеца) и подобряване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт с различни цели:

1.2. Изследователски стипендии – 7 до 10 месеца
За изследователски проекти и повишаване на квалификацията в германски университет или в друг извън университетски изследователски институт.

2. За университетски преподаватели и учени/престой за изследователски проект
2.1. Изследователски проект – от 1 до 3 месеца
За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше учебно заведение);

2.2. Двустранен обмен

3. Летни курсове за студенти.
За студенти от по-горните курсове на всички специалности.
> По-подробна информация относно стипендиите и условията за отпускането им може да се намери на този линк

Процедура за кандидатстване
Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на МФ ″Св. Св. Кирил и Методий″ www.cmfnd.org или от следните страници: www.funding-guide.de ; www.daad.de .