> Среща с японска делегация от университета на Hyogo College of Medicine

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев  проведоха среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р Яманиши, д-р Йосиф Дарауиш, възпитаник на Медицински университет – София, който в момента е на специализация в Хиого Колеж по медицина. По време на срещата се обсъди дългогодишното сътрудничество между двете висши училища и бе прието предложение за публикуване на интернет страницата на Медицински университет кратка справка за всички преподаватели и студенти, които през годините са осъществили период на специализация в Хиого Колеж по медицина, Япония.
Основната цел на срещата беше обсъждане на възможностите за краткосрочен обмен на студенти  от Медицински университет – София, с цел изследователска работа, при следните условия: Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Критична медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой  и покриване на пътните разходи. Предстои обявяване на конкурс за селекция на студенти.