> Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на студенти за научно-изследователска работа в Хиого колеж по медицина, Япония, при следните условия:
Период на престой – 4 седмици, като студенти от 4 до 6 курс могат да избират  между Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Бърза помощ, както Неотложна медицинска помощ и Регионална медицина. Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа. Допълнително ще получават купони за храна  на стойност 400 щатски долара и дневни в размер на 300 щатски долара за целия период на престой и покриване на пътните разходи.
Студентите трябва да представят в офис Еразъм на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ – Ректората, 9 стая, най- късно до 11 декември, 2017 г. следните документи:
1. Мотивационно писмо на английски език.
2. Препоръка от преподавател в Медицински университет – София, на английски език.  
3. Уверение, че са записани за съответната академична година.
4. Академична справка с успех минимум Мн. Добър 4.50.
5. CV на английски език.
6. Сертификат за владеене на английски език.
Интервюто на кандидатите, отговарящи на изискванията, с  Еразъм Комисията към Ректората на Медицински университет – София, ще се проведе на 13 (сряда) декември, 2017 год. в Ректората на Медицински университет - София, Център по хигиена, 12 етаж, кабинет № 8 от 14.00 часа.