Отворени конкурси по програма ХОРИЗОНТ 2020

С официалното обявяване на Работната програма по ХОРИОЗНТ 2020 за последния програмен период 2018 – 2020г, Европейската комисия отваря следните конкурси:

  • Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - Opening
  • Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures - Opening
  • Digital transformation in Health and Care - Opening
  • Integrating and opening research infrastructures of European interest - Opening
  • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes - Opening
  • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - Opening
  • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - Opening
  • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange - Opening
  • Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - Opening

Пълният набор от отворени конкурси в различни направления, можете да откриете на следния адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=127

Повече информация относно условията за участие, необходимте документи, датите на откриване и сроковете за подаване на проекти може да се намерят на този адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43