> Нови ПОС устройства в различните структурни звена на МУ – София

Съобщение

Уведомяваме всички обучаващи се  в МУ – София  студенти, докторанти, специализанти и други, че  таксите за обучение, таксите за административни услуги и студентски наеми  има възможност  да се заплащат от лицата с ПОС-устройства в различните структурни звена на МУ – София на посочените адреси, съгласно информационна таблица ТУК

Информационни материали: