> ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" (FET), РАМКОВА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по "Бъдещи и навлизащи технологии" (FET) на Рамкова програма "Хоризонт 2020".

Повече подробности за организирания информационен ден и работната програма може да откриете на следния линк:

http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=143

Участието е безплатно след регистрация на следния адрес:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=26