Структура

СХЕМА

Ректорат

СХЕМА

РЕКТОР

 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Трудов стаж

 • от 12.10.2016 г. - Ректор на Медицински университет - София
 • 2009 - 2016 - изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2007- 2009 - началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2000 - 2006 - началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
 • 1983 - 1999 - асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
 • 1980 - 1983 - ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Образование и обучение

 • 2002 - специализации по здравен мениджмънт, МУ-София
 • 1997- специалност по онкология, МA-София
 • 1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София
 • 1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина

Научна степен: „Доктор” (1996)

Академични звания и длъжности

 • 2012 - 2016 -  Зам. Декан на МФ при МУ-София
 • от 2012 - Професор
 • 2000 - 2011 - Доцент
 • 1983 - 1999 - Асистент / Старши / Главен асистент

Други административни и  обществени позиции

 • от 2016 - Член на Академичния съвет на МУ-София
 • от 2015 - Член на Управителния съвет на СБМС;
 • от 2015 - Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорска програма)”
 • 2015 - 2017 Национален консултант по акушерство и гинекология;
 • oт 2012 - Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;
 • от 2012 - Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО
 • 2010 - 2014 - Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници
 • 2008 - 2011 - Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК
 • от 2007 - Член на УС на Българското дружество по онкогинекология
 • 2004 - 2010 - Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ
 • 2004 - 2005 - Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”
 • 2002 - 2005 - Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК
 • 1996 - 2008 - Член на работни групи на МЗ за цервикален скрининг

Научна дейност и научни трудове: в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

 • Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“
 • Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“
 • Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН
 • Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani
 • Автор и съавтор в 145 публикации в периодичния научен печат (от тях 24 в международни издания)
 • Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);
 • Общ IF - 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14
 • Цитирания в България – 56; в чужбина – 243

Отличия:

 • 2006 - почетен знак и почетна грамота от БЛС
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София
 • 2015 - почетен знак на Декана на МФ-София
 • 2015 - почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София

> Декларации

Заместник ректори

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО "СДО и УБК"

> Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн

ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

> Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

> Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

> Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн

Отдели в Ректората


РЕКТОР

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Телефон: , Факс: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольор

Велислава Василева Лалева

Телефон: 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Главен юрисконсулт

Мариела Николова Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Юрисконсулт

Радослав Тодоров Алексиев

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Съветник

проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Съветник

проф. д-р Васил Димитров Димитров

Телефон: ; Кабинет: , стая


Административен секретар на ректора

Марта Цочева Пампулова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5 среда


Шофьор

Стоян Андреев Тодоров

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


ОМП

Минко Ангелов Дашинов

Телефон: 805 3939


Охрана на труда

Веска Димова Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Технически сътрудник, т. и куриер

Жени Петрова Тушева-Саад

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководител

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Експерт, администриране на системи

Марио Василев Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9 /средна


Програмист

Петя Тодорова Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

Константин Василев Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Съветник

Сашка Руменова Попова

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Ръководител

проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Икономист

Радостина Иванова Михайлова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Експерт

Надежда Христова Георгиева

Телефон: 9152 101; Кабинет: ет. Х, стая 19


Домакин

Ася Йорданова Илиева

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Деловодител

Десислава Ивалинова Вачева

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Евелина Йоданова Иванова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Боряна Владимирова Христова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Марина Евгениева Хранова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Технически изпълнител

Мая Величкова Христова

Телефон 9152127, Кабинет: ет. ХІІ, стая 19a


Организатор

Ели Г. Николова

Телефон 9152 171


Хигиенист

Донка Трайкова Начева


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

проф. Красимира Димитрова Маркова, дм.

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФЧР"

Десислава Руменова Йосифова

Телефон: 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Зам. главен счетоводител

Таня Георгиева Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Лилия Славчева Станоева

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Йорданка Миткова Неделчева

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител - оперативен

Велислава Савчева Апостолова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител- оперативен

Анета Иванова Данева

Телефон: 851 08 87; 9152 133; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

Снежана Колева Димитрова

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Ренета Йорданова Тилкова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Росица Борисова Стаменова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Адриана Димимитрова Димитрова

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

Марина Петрова Василева

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител на проект "Студентски практики"

Параскева Златева

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Касиер

Красимира Николова Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


СЕКТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Специалист "Човешки ресурси"

Йорданка Георгиева Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


Организатор по труда

Лиляна Илиева Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


Експерт

Марияна Николова Новкова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител отдел

Марта Богомилова Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист

Розалия Димитрова Балдаранова 

Телефон: 9152145; Факс: 9152145; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Боряна Христова Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Лидия Любомирова Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

Анна Иванова Михайлова-Митева

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Юрисконсулт

Христина Ленкова Бешева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

Ръководител отдел

Добрин Ванков Нешев

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт

Даниела Стефанова Илиева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


Експерт

Красимир Кирилов Точев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Антон Йорданов Йорданов

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Дино Кирилов Динев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Марко Любомиров Григоров

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


ВРИД ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. д-р Радомир Любомиров Угринов

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”

Ръководител отдел

проф. д-р Радослав Александров Гърчев

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Таня Светославова Тодорова

Телефон: 9152 165, 8510892, кабинет ХІІ, стая 18


Експерт

Симеон Стоянов Манолов

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Савена Цекова Борисова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Нели Георгиева Йорданова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


СЕКТОР "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ"

Ръководител сектор

Георги Николов Генсузов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Експерт

Марин Даринов Младенов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Финансов контрольор

Христина Крумова Паунова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Финансов контрольор

Миглена Конова Димитрова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Счетоводител - отговорен

Ангел Ангелов Дочев

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

проф. д-р Радомир Любомиров Угринов

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Главен експерт, т и ръководител отдел „СДО и УБК”

Катя Стоянова Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Веска Димова Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

Галя Миткова Георгиева

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Емилия Димитрова Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Надежда Георгиева Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Експерт

Светла Любомирова Христова

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Мирослава Христова Лазарова

Телефон 9152 134, Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Татяна Иванова Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Силвия Стоянова Андреева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Виолета Валентинова Пенева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Райна Евгениева  Джурова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”


Ръководител отдел

Люба Йончева Кирилова

Телефон.: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ет. 12, стая 15


Експерт

Даниела Спасова Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Експерт

Томислава Петрова Райкова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Валентина Николова Герасимовa

Телефон: 9152 148, Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Цветелина Стоянова Стоянова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ет. ХІІ, стая 12


ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/ ляво


ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”

Десислава Любенова Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Натали Ангелова Димитрова-Атанасова

Телефон: 9530 651, 9152 150; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Олга Иванова Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Любка Симеонова Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Юлия Рачева Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Експерт

Донка Калчева Мазгалова  

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. XII,  стая 11


СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"

Експерт

проф. Полина Ангелова Балканска- Георгиева

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

проф. Силвия Младенова Младенова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

Станислава Атанасова Апостолова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Юрисконсулт

Кристиан Костадинов Пройчев

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. ХII, стая/ дясно


ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ


Експерт, т. и координатор

Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова

Телефон: 9530651, 9236545;


Експерт, ръководител административно звено

Десислава Любенова Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Мария Йорданова Димитрова

Телефон:


Експерт

Зорница Емилова Спасова-Миткова

Телефон:


Юрисконсут

Мариела Николаева Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Счетоводител

Таня Георгиева Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна

Факултети

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

 

Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт

Сектори в ЦЕОФВС

СЕКТОР ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
СЕКТОР СТУДЕНТСКИ СПОРТ

Филиали

"Филиал проф. д-р Иван Митев"-Враца

За контакт:
гр. Враца - 3000 "Ученически комплекс" 1
Директор - Доц. Павлинка Добрилова, тел: 092/ 66 01 56
Учебен отдел - 092/ 645176

Колежи

От учебната 1997/1998 година в Структурата на Медицинския Университет – София са включени следните медицински колежи.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да изберете колеж и да научите повече за него.

Медицински колеж - София

Зам. директор
проф.  Захарина Савова, дм
Тел: 02/ 952 33 65
Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46  26, -27
 
 
Участие на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София в научно изследователски проекти.

Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Програмата от студентска научна сесия може да изтеглите от ТУК


О Б Я В А

Във връзка с юбилейните чествания по случай 100 - годишнина на медицинското образование в България и 100 - годишнината на МУ - София
Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Тематични направления:

Образна диагностика
Обществено здраве и здравен контрол
Медико-лабораторни науки
Сестрински грижи
Медицинска рехабилитация
Акушерски грижи
Фармацевтични грижи
Козметични грижи
Зъботехника
Други

Студентската научна сесия ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Медицински колеж.

Студентите, желаещи да участват трябва да представят в електронен вариант: заглавие на постера, име и фамилия на авторите, научен ръководител, специалност и курс, кратко резюме в обем 250-300 думи на български, до 5 ключови думи. Структурно съдържание на резюмето да включва: въведение, цел, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи и книгопис.

> За студентите от Медицински колеж - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg в Учебен отдел на МК

> За студентите от ФОЗ - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: zg_konkurs@foz.mu-sofia.bg

Краен срок за изпращане на материали до 11 декември /включително/ 12.00 часа.

Материали, подадени след 12.00 часа на 11 декември 2017 г., няма да бъдат приети! Неспазилите посочените срокове няма да получат сертификати!

Одобрение и потвърждение

Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет. Резюмето може да бъде отхвърлено ако:

> постерът е представен вече на научно мероприятие,
> бъде получено след края на приемният период,
> е само частично завършено,
> включва проучвания или материали с неясен произход,
> постерът е разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.

Изисквания към постерите:

> Постерите са с максимален размер: ширина 70 см / височина 110 см.
> Постерите трябва да бъдат поставени на определените места до 11:00 часа
> Устните презентации са в рамките на 5 мин.

Всички студенти, изпълнили условията за участие в постерната сесия ще получат сертификати.

На авторите на най-добрите постери ще бъде дадена възможност да публикуват своите разработки в списание „Здраве и наука“, след като ги оформят като научни доклади.

Организационния комитет на Студентската научна сесия

Пожелаваме успех на всички участници!

Информационни материали: 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 ГОД. ОТ 12.00 ч. В ДВОРА НА КОЛЕЖА

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНСТРУКТАЖ, КАКТО СЛЕДВА

І-ви курс РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 210 стая
І-ви курс МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА - 13.00 ч. - 308 стая
І- ви курс ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 13.00 ч. - 209 стая
І- ви курс ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ - 13.00 ч. - 307 стая
І- ви курс РЕХАБИЛИТАТОР И МАСАЖИСТ - 13.00 ч. - 211 стая
І- ви курс ЗЪБОТЕХНИК  - 13.00 ч. - Зала в двора
І- ви курс МЕДИЦИНСКИ  ЛАБОРАНТ - 13.00 ч. - 309 стая

 

Централна Медицинска Библиотека

Централната медицинска библиотека разполага с над половин милион книжни фондове и перодични издания, предлага електронен достъп до пълнотекстови бази данни, мултимедийни продукти и Интернет зала. Има специализирани библиотеки с читални във факултетите по стоматология и фармация. Студентите имат на разположение още 6 видеобиблиотеки, компютърни зали, 30 лаборатории и 60 учебни зали.

Посетете сайта на Централна медицинска библиотека

 

Университетски електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ)

Университетският електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ) се състои от следните сектори:

Сектор "Комуникации"

 
 • Развойно техническа база

 

Сектор "Обща и специализирана информация"

Сектор "Дистанционно обучение"

Сектор "Кариерно развитие"

Сектор "Качество на обучението и академичния състав"

 

 

 

Сектор "Програмиране и програмни продукти"

 

 

 

Университетски болници

Медицинският университет е неразривно свързан със университетските болници. Макар и придобили самостоятелност в хода на демократичната здравна реформа, в университетските продължава да се провежда качествено образование.

Университетските преподавателите и специалистите, работещи в тях, се радват на изключително висок авторитет. Те са едни от най-търсените и уважавани специалисти в страната, със собствено място в медицинското образование и практика.

В момента Медицинския университет ползва за обучение на своите студенти базите на 13 университетски болници.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да научите повече за тях.

УМБАЛ Св. Ив. Рилски

УМБАЛ Св. Ив. Рилски

УМБАЛ Александровска

УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Адрес: София 1431 
ул. "Св. Георги Софийски" №1 

тел. централа: 02 / 9230 1
факс: 02 / 9230 646
Работно време: 8:00ч. - 16:30ч.

е-майл: umbal.alexandrovska@gmail.com

http://www.alexandrovska.com

Изпълнителен директор: проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн 
 
Александровска болница има сключен договор с НЗОК.

УМБАЛ Св. Анна

УМБАЛ Св. Анна

УМБАЛ Царица Йоанна

УМБАЛ Царица Йоанна

СБАЛ Oртопедия - Горна баня

СБАЛ Oртопедия - Горна баня

Специализираната болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” - университетска

Адрес: София Горна Баня бул."Никола Петков" № 56 п.код 1614
Управител: д-р Евгений Медникаров д.м.
Има договор с НЗОК.

Регистратура:Тел.:  +359 2 81 81 500
Телефон: 02/9554310 02/5684274 факс: 02/9555312

СБАЛ Ендокринология

СБАЛ Ендокринология
The University Hospital of Endocrinology and Gerontology (UHEG) "Ivan Pentchev" is a part of Medical University in Sofia. UHEG has 50 years experience in education of students and postgraduates in the field of Endocrinology and Gerontology.

UHEG consists of two Clinical Centers - Clinical Center of Endocrinology and Gerontology and Clinical Center of Nephrology. The University Hospital has several Clinics:

 • Clinic of Diabetology with Center for education and haemodyalisis
 • Clinic of Endocrine Surgery
 • Clinic of Endocrinology with two wards

There are also a Polyclinic and Diagnostic sector for laboratory, hormonal, radiology and pathomorphological examinations.

An information system with clinical database and electronic patient's record has been working in the Hospital.

Annually postgraduate training courses in Endocrinology, Nephrology and Gerontology for medical doctors and other non-medical specialists from all over the country are carried out. CLINICAL CENTER OF ENDOCRINOLOGY AND GERONTOLOGY (CCEG)

CCEG (founded in 1951) is the main Bulgarian Center for undergraduate and postgraduate education, and research in endocrinology, diabetology, endocrine surgery, gerontology and geriatrics.

The staff includes about 100 clinicians as well as non-medical specialists in chemistry, radiobiology, immunology, genetics and laboratory development (enlisted 18 professors and assoc. professors).

The diagnostic and treatment of in-patients are carried out in the clinics of endocrinology (43 beds), diabetology (22 beds), endocrine surgery (30 beds) and a ward for hemodyalisis (8 posts for diabetics with chronic renal failure). The out-patients' department provides about 50,000 medical examinations per year. Laboratories of clinical biochemistry, radiobiology, immunology and hormonal determinations, genetics, histo- and cytomorphology are available for clinical investigations and research. The main priorities in these respects are: diabetes mellitus, thyroid, parathyroid, hypophiseal, adrenal and gonadal diseases, including endocrine tumors, autoimmune diseases, endocrine hypertension and heart complications.

CCEG organizes specialization in endocrinology for 150-180 physicians per year in 15-20 postgraduate courses as well as individual education and practical training. The center is a base for undergraduate teaching and practice for 100-150 medical students in Medical University - Sofia.

CCEG is the leading institute for the development of national programs: for prevention of iodine deficiency disorders (IDD), for diabetes mellitus prevention and treatment, for osteoporosis etc.

The main research priorities are: the new methods for treatment of diabetes, pathogenesis of diabetic complications, education of diabetic patients and help care providence; pathogenesis, diagnostics and treatment of Graves' diseases, TAO and polyglandular autoimmune disorders; Cushing disease, pituitary tumors, thyroid cancers; the pressor and antidepressor humoral factors of hypertension in endocrine disorders, factors of endocrine male infertility etc.

CCEG participates in several international projects and collaborates with some institutes in Belgium, France, UK, USA.

СБАЛ Майчин дом

СБАЛ Майчин дом

Специализирана болница за активно лечение "Майчин дом" ЕАД, университетска

Адрес: София ул."Здраве" 2 п.код
Изпълнителен директор: Доц.Виктор Златков
Има договор с НЗОК.

Телефон: 02/9172200 факс: 952-0305

СБАЛ Педиатрия

СБАЛ Св. Екатерина

СБАЛ Св. Екатерина

Софийската Университетска болница “Св. Екатерина” е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място. Динамичното й развитие през последните 18 години и разширяването на обема на дейност й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургични центрове в България. Диагностиката и лечението на многобройните и тежки заболявания на сърдечно-съдовата система във всички възрасти е ежедневна практика на едно изкуство, което изисква от всички сътрудници цялата им компетентност, трудолюбие и всеотдайност за постигане на високата цел –спасяването на живота и връщането на здравето на нашите пациенти.

http://www.uhsek.com

СБАЛ Св. Наум - IV км

СБАЛ Св. Наум - IV км

Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия "Свети Наум"

Адрес: София ул. "Любен Русев" 1 п.код 1113
Управител: проф. д-р Иван Господинов Миланов д.м.н.
Има договор с НЗОК.
Телефон: 02/9702300 факс: 02/709309

E-mail: ubalnp@yahoo.com
Сайт: http://www.svnaum.com

СБАЛ Св. София

СБАЛ Св. София

University Hospital for Pulmonary Diseases "St. Sofia"

Established in 1938 as an institute for tuberculosis, later evolved into a multidisciplinary hospital with 5 clinics (3 therapeutic of which 2 for adults and one paediatric, one intensive care and one thoracic surgery) totalling 212 beds. Since 1990 is part of Sofia's Medical University, with 2 professors, 11 Associate professors and 36 assistant professors as staff. The hospital has elaborate out-patient, PFT, microbiology, clinical laboratory X-ray and bronchology departments, encompassing all types of contemporary diagnostic procedures. The Hospital serves as a national referral service for pulmonary diseases in Bulgaria.