Отдели в Ректората


РЕКТОР

Проф. д-р Виктор Златков, дм

Телефон: 915 21 29, Факс: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольор

В. Лалева

Телефон: 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Главен юрисконсулт

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Юрисконсулт

Р. Алексиев

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Съветник

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Административен секретар на ректора

М. Пампулова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5 среда


Шофьор

С. Тодоров

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


ОМП

М. Дашинов

Телефон: 805 3939


Охрана на труда

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Технически сътрудник, т. и куриер

Ж. Тушева-Саад

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководител

Проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Експерт, администриране на системи

М. Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9 /средна


Програмист

П. Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

К. Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

М. Николов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Съветник

проф. д-р С. Попова, дм

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Експерт комуникации

К. Пастирова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Ръководител

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Икономист

Р. Михайлова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Експерт

Н. Георгиева

Телефон: 9152 101; Кабинет: ет. Х, стая 19


Домакин

А. Илиева

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Деловодител

Е. Иванова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Б. Христова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

М. Хранова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Технически изпълнител

М. Христова

Телефон 9152127, Кабинет: ет. ХІІ, стая 19a


Организатор

Е. Николова

Телефон 9152 171


Хигиенист

Д. Начева


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

проф. К. Маркова, дм.

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФЧР"

Д. Йосифова

Телефон: 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Зам. главен счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Л. Станоева

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Й. Неделчева

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител - оперативен

В. Апостолова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител- оперативен

А. Данева

Телефон: 851 08 87; 9152 133; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

С. Димитрова

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Р. Тилкова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Р. Стаменова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

А. Димитрова

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

М. Василева

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител на проект "Студентски практики"

П. Златева

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Касиер

К. Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


СЕКТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Специалист "Човешки ресурси"

Й. Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


Организатор по труда

Л. Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


Експерт

М. Новкова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител отдел

М. Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист

Р. Балдаранова 

Телефон: 9152145; Факс: 9152145; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Б. Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Л. Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

А. Михайлова-Митева

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Юрисконсулт

Х. Бешева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

Ръководител отдел

Д. Нешев

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт

Д. Илиева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


Експерт

К. Точев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

А. Йорданов

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Д. Динев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

М. Григоров

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


ВРИД ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”

Ръководител отдел

проф. д-р Р. Гърчев, дмн

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Т. Тодорова

Телефон: 9152 165, 8510892, кабинет ХІІ, стая 18


Експерт

С. Манолов

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

С. Борисова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Н. Йорданова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


СЕКТОР "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ"

Ръководител сектор

Г. Генсузов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Експерт

М. Младенов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Финансов контрольор

М. Димитрова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Счетоводител - отговорен

А. Дочев

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Главен експерт, т и ръководител отдел „СДО и УБК”

К. Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

Г. Георгиева

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Е. Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Н. Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Експерт

С. Христова

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

М. Лазарова

Телефон 9152 134, Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Т. Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

С. Андреева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

В. Пенева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Р.  Джурова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Т. Златанова, дм

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”


Ръководител отдел

Л. Кирилова

Телефон.: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ет. 12, стая 15


Експерт

Д. Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Експерт

Т. Райкова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

В. Герасимовa

Телефон: 9152 148, Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Ц. Стоянова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ет. ХІІ, стая 12


ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/ ляво


ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Н. Димитрова-Атанасова

Телефон: 9530 651, 9152 150; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

О. Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Л. Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Ю. Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Експерт

Д. Мазгалова  

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. XII,  стая 11


СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"

Експерт

проф. П. Балканска- Георгиева

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

проф. С. Младенова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

С.  Апостолова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Юрисконсулт

К. Пройчев

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. ХII, стая/ дясно


ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ


Експерт, т. и координатор

Проф. Г. Петрова-Ташкова, дфн

Телефон: 9530651, 9236545;


Експерт, ръководител административно звено

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

М. Димитрова

Телефон:


Експерт

З. Спасова-Миткова

Телефон:


Юрисконсут

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна