Отдели в Ректората


РЕКТОР

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Телефон: , Факс: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольор

Велислава Василева Лалева

Телефон: 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Главен юрисконсулт

Мариела Николова Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Юрисконсулт

Радослав Тодоров Алексиев

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Съветник

проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Съветник

проф. д-р Васил Димитров Димитров

Телефон: ; Кабинет: , стая


Административен секретар на ректора

Марта Цочева Пампулова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5 среда


Шофьор

Стоян Андреев Тодоров

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


ОМП

Минко Ангелов Дашинов

Телефон: 805 3939


Охрана на труда

Веска Димова Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Технически сътрудник, т. и куриер

Жени Петрова Тушева-Саад

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководител

Проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Експерт, администриране на системи

Марио Василев Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9 /средна


Програмист

Петя Тодорова Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

Константин Василев Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Съветник

Сашка Руменова Попова

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Ръководител

проф. д-р Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Икономист

Радостина Иванова Михайлова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Експерт

Надежда Христова Георгиева

Телефон: 9152 101; Кабинет: ет. Х, стая 19


Домакин

Ася Йорданова Илиева

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Деловодител

Десислава Ивалинова Вачева

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Евелина Йоданова Иванова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Боряна Владимирова Христова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Марина Евгениева Хранова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Технически изпълнител

Мая Величкова Христова

Телефон 9152127, Кабинет: ет. ХІІ, стая 19a


Организатор

Ели Г. Николова

Телефон 9152 171


Хигиенист

Донка Трайкова Начева


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

проф. Красимира Димитрова Маркова, дм.

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФЧР"

Десислава Руменова Йосифова

Телефон: 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Зам. главен счетоводител

Таня Георгиева Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Лилия Славчева Станоева

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Йорданка Миткова Неделчева

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител - оперативен

Велислава Савчева Апостолова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител- оперативен

Анета Иванова Данева

Телефон: 851 08 87; 9152 133; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

Снежана Колева Димитрова

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Ренета Йорданова Тилкова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Росица Борисова Стаменова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Адриана Димимитрова Димитрова

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

Марина Петрова Василева

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител на проект "Студентски практики"

Параскева Златева

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Касиер

Красимира Николова Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


СЕКТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Специалист "Човешки ресурси"

Йорданка Георгиева Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


Организатор по труда

Лиляна Илиева Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


Експерт

Марияна Николова Новкова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител отдел

Марта Богомилова Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист

Розалия Димитрова Балдаранова 

Телефон: 9152145; Факс: 9152145; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Боряна Христова Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Лидия Любомирова Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

Анна Иванова Михайлова-Митева

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Юрисконсулт

Христина Ленкова Бешева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

Ръководител отдел

Добрин Ванков Нешев

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт

Даниела Стефанова Илиева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


Експерт

Красимир Кирилов Точев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Антон Йорданов Йорданов

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Дино Кирилов Динев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Марко Любомиров Григоров

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


ВРИД ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. д-р Радомир Любомиров Угринов

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”

Ръководител отдел

проф. д-р Радослав Александров Гърчев

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Таня Светославова Тодорова

Телефон: 9152 165, 8510892, кабинет ХІІ, стая 18


Експерт

Симеон Стоянов Манолов

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Савена Цекова Борисова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Нели Георгиева Йорданова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


СЕКТОР "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ"

Ръководител сектор

Георги Николов Генсузов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Експерт

Марин Даринов Младенов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Финансов контрольор

Миглена Конова Димитрова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Счетоводител - отговорен

Ангел Ангелов Дочев

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

проф. д-р Радомир Любомиров Угринов

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Главен експерт, т и ръководител отдел „СДО и УБК”

Катя Стоянова Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Веска Димова Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

Галя Миткова Георгиева

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Емилия Димитрова Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Надежда Георгиева Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Експерт

Светла Любомирова Христова

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Мирослава Христова Лазарова

Телефон 9152 134, Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Татяна Иванова Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

Силвия Стоянова Андреева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Виолета Валентинова Пенева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Райна Евгениева  Джурова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”


Ръководител отдел

Люба Йончева Кирилова

Телефон.: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ет. 12, стая 15


Експерт

Даниела Спасова Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Експерт

Томислава Петрова Райкова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Валентина Николова Герасимовa

Телефон: 9152 148, Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Цветелина Стоянова Стоянова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ет. ХІІ, стая 12


ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/ ляво


ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”

Десислава Любенова Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Натали Ангелова Димитрова-Атанасова

Телефон: 9530 651, 9152 150; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Олга Иванова Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Любка Симеонова Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Юлия Рачева Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Експерт

Донка Калчева Мазгалова  

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. XII,  стая 11


СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"

Експерт

проф. Полина Ангелова Балканска- Георгиева

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

проф. Силвия Младенова Младенова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

Станислава Атанасова Апостолова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Юрисконсулт

Кристиан Костадинов Пройчев

Телефон: 9152 ; Кабинет: ет. ХII, стая/ дясно


ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ


Експерт, т. и координатор

Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова

Телефон: 9530651, 9236545;


Експерт, ръководител административно звено

Десислава Любенова Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Мария Йорданова Димитрова

Телефон:


Експерт

Зорница Емилова Спасова-Миткова

Телефон:


Юрисконсут

Мариела Николаева Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Счетоводител

Таня Георгиева Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна