Факултети

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

 

Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт

Сектори в ЦЕОФВС

СЕКТОР ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
СЕКТОР СТУДЕНТСКИ СПОРТ