Състезателни изпити

Предварителни кандидат-студентски изпити 2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА  КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !

Медицински университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, както следва:
Биология      на 17.03.2018 г. / събота /
Химия     на 31.03.2018 г. / събота /    

Срок за подаване на документи:
от 19.02.2018 г. до 14.03.2018 г.

Необходими документи:
1. Заявление/ по образец/ ТУК
2. Лична карта или копие от лична карта
3. Такса за подаване и обработване на документи:
        За един изпит     70 лв.
        За два изпита    100 лв.
Таксите се заплащат при подаването на документите в касата на МУ- Ректорат.

Документи се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, Медицински университет- София, Ректорат, Отдел Учебен – ХІІ етаж.
Работно време:  
Всеки работен ден
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00 ч. до 15.30 ч.

Дати за провеждане на редовните конкурсни изпити в Медицински университет – София:

Биология:     01.07.2018 г. / неделя /
Химия:    08.07.2018 г. / неделя /

При образуването на състезателния бал се вземат по- високите оценки, получени от предварителния или редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия!

 

Информационни материали: