Бал и класиране

Класиране в специалност фармация

Класиране на български студенти за обучение срещу заплащане на основание чл.21 ал.2 от ЗВО в МУ-София

Трето класиране по специалностите медицина, дентална медицина и фармация на кандидат-студентите в МУ-София 2017 г.