Заболявания, при които МУ-София не осигурява специални условия за обучение

На студенти, страдащи от посочените по-долу заболявания, Медицински университет-София не осигурява специални условия за обучение.
1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения в двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната и периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние /шизофренен дефект/, трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести /особено големи/ епилептични припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.
3. Открити форми на туберкулоза.
4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.
5. Тежки неподдаващи се на лечение полиалергични заболявания – за всички специалности: медикаментна алергия, проявена в последните години преди кандидатстването – за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
6. Първични варици на повърхностната венозна система на долните крайници – за специалността „дентална медицина”; постфлебитен синдром в трите му форми /оточна, вторична варикоза, трофични изменения/; лимфостаза /слонова болест/ на долните крайници – за специалностите „дентална медицина” и „Фармация”.
7. Некомпенсирани трайни повреди на опорно-двигателния апарат.
Като противопоказни ортопедични повреди и заболявания се считат:
а. Некомпенсирани повреди на горния крайник, нарушаващи значително функциите му;
б. Ампутиран горен крайник, липса на три или повече пръста, от които І,ІІ и ІІІ пръст задължително;
в. Вродени аномалии на горен крайник, довели до тежко инвалидизиране;
г. Състояние след вяла детска парализа на горен крайник, нарушаваща значително функцията му;
д. Некомпенсирани повреди на долния крайник, нарушаващи значително функцията му /за специалността „дентална медицина”/.
е. Високо ампутиран в основата на бедрото крайник /за специалността „дентална медицина”/;
ж. Вродени и придобити деформации на гръбначния стълб и гръдния кош / за специалността „дентална медицина”/;
з. Вродена дисплазия и изкълчване на тазобедрената става /за специалността „дентална медицина”/;
и. Тежки вродени и статични деформации на ходилата /за специалносттта „дентална медицина”/.
8. Абсолютно и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.
9. Разстройство на цветоусещането /анопия, аномалия тип А и В, за специалността „Фармация” и тип С/.
10. Прогресиращо и високо късогледство и диабетна ретинопатия, довело до положение на зрението до 0,8 на по-добре виждащото око с поносима корекция на зрение от двете очи най-малко 1,4: нарушение на бинокулярното зрение, миопия над 8.00 д. и хиперметропия над 6.00 д. за специалностите „Дентална медицина” и „Фармация”.
11.Ювенилни и пигментни дегенерации на ретината.
12. Трайно нелечимо намаление на слуха и на двете уши.
13. Тежки говорими смущения и голяма дисфония.
14. Хронични улцеро-хеморагични колити с чести екзацербации и усложнения, както и други хронични и следоперативни заболявания на храносмилателната система, черния дроб и жлъчните пътища, които ограничават работоспособността на болния.
15. Хронични рецидивиращи панкреатити.
16. Параплегия, хемиплегия, трайна, частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.
17. Пемфигус вулгарис, склеродермия прогресивна, дерматомиозит, псориазис артропатика /тежки, неподаващи се на лечение форми/, периартеритис надоза, микозис фунгоидес, Морбус Капоши, Морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис вулгарис – тежки форми, еритематодес субакутус и хроникус, ксеродермия пигментозум.