Новини СДО

КЛАСИРАНЕ на кандидатите, учасвали в конкурса по документи за местата по неклинични специалности, по специалността "Обща медицина", и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина", определени със заповед № РК 36-166/01.

Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността "Обща медицина", и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация“ на МУ – София
Обявява

Конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности, специалност „Обща медицина“ и по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.
Документите за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 от 10,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 16,00 ч. , в срок от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г. вкл.
Такса за участие в конкурса – 60 лв.
Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.
До участие в конкурса за специалността „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ ще бъдат допускани асистенти на основен трудов договор към Катедрата по консервативно зъболечение и преподаватели в Центъра по ИДМ при ФДМ – София.
Класирането на кандидатите ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.
 За специалността „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ класирането ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от предклиника, клиника и държавен изпит по предмета „Консервативно зъболечение“.
Класирането се извършва по специалности в низходящ ред въз основа на бала на всеки от кандидатите и съобразно местата в базата на обучение.

Специализантите заплащат месечна такса за обучение, която съгласно чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г. не може да надхвърля 50 % от месечната минимална работна заплата за страната.

Обява ТУК.

Места за специализация ТУК.

Заявление ТУК.