7-ма рамкова програма

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ПО ПРОГРАМА „ХОРА”
/7-ма Рамкова програма/

17.01.2011 год.

Участниците във форума получиха подробна информация за стипендиите „Мария Кюри”, които сега са конкурси в програма „Хора”.

Повече информация можете да намерите на следните сайтове:
http://cordis.europa.eu/fr7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/people.home_eu.html
http://eracareers-bg.net
http://ec.europa.eu/euraxess
http://7fp.mon.bg 

 

Важни адреси

Useful links

 • CORDIS

http://cordis.europa.eu

 • CALLS

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ 

 • DOCUMENTS

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 • SUPPORT AND ENQUIRIES

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

 

GET SUPPORT WITH PREPARING PROPOSALS UNDER THE HEALTH THEME

 •  Eligibility criteria

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

 • List of the International Cooperation Partner Countries (ICPC

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf

 • National Contact Points

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

 • FP7 contacts in third countries

http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

 

More Information

 •  European Research Portal

http://ec.europa.eu/research/

 • General information on the Seventh EU Research Framework Programmes

http://ec.europa.eu/research/fp7/

 • Specific information on research programmes, projects and FP7 Call documents

http://cordis.europa.eu/fp7/

 • General information requests

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

 

CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

http://cordis.europa.eu/contacts/

http://cordis.europa.eu/partners-service/

http://cordis.europa.eu/era/home_en.html

Търсене на партньори

Основни механизми: