Възможности за обучение в чужбина

Образователният и квалификационен център в Карлсруе дава качествено обучение на международно ниво в продължение на повече от 10 години. Целевата група за нашите програми са ръководители на научно-изследователска работа или администратори в университети, научно-изследователски центрове или частни научни институции в Европа. Те участват в целенасочено и резултатно обучение по широк обхват от предмети, свързани с тяхната работа. Те също така имат възможност да участват в обсъждане на техния собствен опит.

Нашата качествена управленческа система може да отговори на високите съвременни изисквания. Ние сме на пазара в течение на 50 години и провеждаме повече от 950 подготвителни курсове с над 12 500 участника на година. Това означава, че ние имаме доказана способност да отговорим на Вашите нужди от обучение.

Програмата на курсовете включва следните теми:
Ръководство – управление и мотивиране на екипи; Основни положения при управление на международни проекти; Координация на сложни проекти; Справяне с рискове при проекти; Съвременно управление на международни проекти; Писане на английски – уъркшоп за изследователи и инженери;  Резултатни преговори; как да се напише успешно предложения по Седма рамкова програма; Финансово управление на проекти по Седма рамкова програма; Управление на правата по интелектуална собственост и управление на договори; Майкрософт ЕКСЕЛ – мощно средство за управление на проекти; Общуване между културите.

Телефон: + 49 7247 82 43 70; Факс: + 49 7247 82 4857; E-mail: Rudolf.woeste@ftu.fzk.de