Austrian Science and Research Liaison Office Sofia

п р е д с т а в я
АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ
За специализации в Австрия с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания (BMWF), за млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език:
•докторанти
•с научно-образователна степен "доктор”
•доктори на науките от 30 до 35 години
•завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
•преподаватели по немски език и литература и история
Времетраене: от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване
Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka
Размер на стипендията: 940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”
Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 
                                      1 септември 2009 г. (само Ernst Mach)
Информация за необходимите документи и начина на кандидатстване: www.grants.at    www.aso.zsi.at/stipbg.html или лично на консултациите.
 
КОНСУЛТАЦИИ
точно в 10 часа на 9, 20 и 26 февруари 2009 г.

 в АВСТРИЙСКАТА БИБЛИОТЕКА, Ректорат на СУ“Св. Климент Охридски”, северно крило, партер, бул. “Цар Освободител” 15, email: stipbg@zsi.at    url : http://www.aso.zsi.at/stipbg.html

 Стипендиите се отпускат от Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Информация за обучение по проекти изтегли от ТУК
Полезна информация изтегли от ТУК
Полезни връзки изтегли от ТУК