Архив 2009

Конкурси ГРАНТ ‘2009 за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2009 година.

Информация, относно условията и реда за участие в този конкурс на научни екипи базирани в структурните звена (факултетите) на МУ-София можете да изтеглите от ТУК,
а за научни екипи базирани в Университетските болници към МУ-София – от ТУК
Образец на формата за научноизследователския проект за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София можете да изтеглите от ТУК,
а за научни проекти с базова организация Университетски болници към МУ-София можете да изтеглите от ТУК

Конкурс МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2009 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно условията и реда за участие в конкурса можете да изтеглите от ТУК
Образец на формата за научноизследователския проект може да изтеглите от ТУК