AUF обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Университетската Франкофонска Агенция (AUF) обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Досиетата на кандидатите за стипендии трябва да бъдат изпратени най-късно до 18 декември 2009г.

Допълнителна информация и формуляри за кандидатстване на следния сайт:

www.auf.org/communication-information/appels-offres/

или на тел: 02/91 52 138 – отдел „МИУП” , МУ-София-Ректорат, ет.12, ст.9