Съветът за Научни изследвания на Норвегия обява процедура за набиране на кандидати за стипендии за научни изследвания

Съветът за Научни изследвания на Норвегия обяви процедура за набиране на кандидати за пост-докторантски стипендии за научни изследвания за 2010/2011 учебна година.

Срок за подаване на документи от кандидатстващите за стипендия : 25 ноември 2009г.
Подробна информация за процедурата и сваляне на формуляри на следния сайт :

forskningsradet.no