Стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Уважаеми студенти,

На 16.11.2009г. стартира кампанията по набиране на документи  за кандидатстване за стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Информация за начина на кандидатстване, регистрация и попълване на необходимите формуляри ще намерите на следния адрес :

http://eurostipendii.mon.bg

Сайтът за попълване на формуляри ще бъде активен от 16.11.2009 г. до 30.11.2009 г.
От 17.11.2009 г. до 30.11.2009 г. разпечатаните и подписани от студентите формуляри се подават в отдел „Учебен” на съответния Деканат за потвърждаване и верифициране на успеха.
Класирането на кандидатите се извършва по успех в низходящ ред до попълване на квотата на МУ-София