Покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09

На старницата на Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09. Подробности за програма „Еразмус Мундус”, както и съответните формуляри за кандидатстване по основните дейности на програмата са налични на адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php