Лекция на тема "Перспективи пред био-електрониката"

Отдел "Международна интеграция и проектно финансиране" на Ректората на МУ-София, организира на 21.12.2009 г. представяне на тема "Перспективи пред био-електрониката" с лектор д-р Димитър Проданов, д.м. от Interuniversity Microelectronics Centre - Белгия.

Подробна информация изтеглете от тук