Филиали

"Филиал проф. д-р Иван Митев"-Враца

За контакт:
гр. Враца - 3000 "Ученически комплекс" 1
Директор - Доц. Павлинка Добрилова, тел: 092/ 66 01 56
Учебен отдел - 092/ 645176