Стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г.

Уважаеми студенти,

    На 22 март 2010г. стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г. по проект „Студентски стипендии”, финансиран от Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”.

    Информация за кандидатстването – регистрация, попълване на формулярите и т.н. , можете да направите на адрес :

    http://eurostipendii.mon.bg

    След като се регистрирате он-лайн и попълните качения на сайта формуляр, разпечатвате същия, подписвате го надлежно и го депозирате в Деканата на Вашия факултет при служебното лице, упълномощено да събира кандидатските формуляри. Към всеки формуляр трябва да бъде прикачено уверение, подписано и подпечатано от Вашия деканат, удостоверяващо вашия среден успех от последните два семестъра, а именно летния семестър на учебната 2008/2009г. и зимния семестър на учебната 2009/2010г.
    Класирането на кандидатите се извършва на база техния успех.
    Всички кандидати, класирали се за получаване на евро стипендии трябва да имат разкрита дебитна сметка в И ЕФ ДЖИ ЮРОБАНК / бивша Пощенска банка/ IBAN номерата на сметките на класиралите се студенти се подават в Ректората на МУ-София /НЦООЗ, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, ст.9/ляво/ Е. Христова/ Разкриването на сметки в Пощенска банка се отнася единствено за студентите, които нямат такива. Притежаващите сметки в тази банка просто попълват IBAN  на своята сметка в кандидатския си формуляр.

    Право на кандидатстване за евростипендии имат всички студенти, редовна форма на обучение, граждани на Р. България или ЕС.

    Студентите първокурсници, също могат да кандидатстват, като тяхното класиране се извършва на база успеха им от сесията от приключилия зимен семестър на уч.2009/2010г.

    Подаване на формуляри за кандидатстване : 22 март 2010г – 15 април 2010г.
    Срок за подаване на възражения от студентите пред университета по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените формуляри – 22 – 26 април 2010г.
    Публикуване на класирането за стипендии  на страницата на МУ-София : - 28 април 2010г.
    Срок за подаване на IBAN  номера на сметки в Пощенска банка : - 30 април 2010г.

   
За допълнителна информация :  Деканатите на факултетите или на тел.: 02 / 91 52 138 Екатерина Христова