Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове в рамките на проекти, финансирани от ЕС.

Курсовете са по:
-чужди езици /начинаещи, напреднали, чужд език с медицинска насоченост/;
-компютърни програми /различни нива на обучение/;
-счетоводство

Обучението е напълно безплатно.
Успешно завършилите обучението си ще получават сертификат от Националната Агенция за образование и обучение на МОНМ.

Желаещите трябва да работят по трудов договор с МУ-София.

За кандидатите няма възрастови ограничение като всеки от тях може да се запише в повече от един обучителен курс.

Очаква се курсовете да започнат през м.октомври 2010г.

Краен срок за записване: 22 април 2010г.

За допълнителна информация и евентуално записване :

тел: 02 / 91 52 138 /Екатерина Христова/
e-mail: hristova_1959@abv.bg