Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака обявява стипендия.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”  съобщава, че Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака набира кандидати за международна стипендия.

Краен срок: 1 юли 2010 година.

Подробности на:http://www.uicc.org/fellowships/study-grants