Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за учебната 2010/ 2011 учебна година

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиран” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии на френското правителство за учебната 2010/ 2011 учебна година.

Стипендиите са за :

МАГИСТРИ – ниво преддипломен стаж – продължителност 10 месеца;
ДОКТОРАНТИ – продължителност 10 месеца с възможност за удължаване за още 10 месеца – за подготовка и защита на докторантска теза;
Стипендии за ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – за преподаватели – продължителност от 1 до 3 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2010г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres

За информация и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев