Фулбрайтова програма “Senior Specialists”

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” предлага на Вашето внимание информация за Фулбрайтова програма “Senior Specialists”, която дава възможност за краткотрайни посещения  (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или експерти в български образователни институции.

    Българските университети, колежи и научни институции могат да кандидатстват за гостуващ лектор по тази програма чрез Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Освен за еднократна визита от 2 до 6 седмици може да се кандинатства за серия посещения (от 1 до 3) в рамките на една календарна година, ако проектът го изисква. Ползват се с предимство институциите, които възнамеряват да ангажират гостуващия преподавател не само като лектор, но и като участник в научен проект, консултант за развитие на учебните програми, участник в конференции, семинари, публични лекции и др.
Подробна информация за програмата може да бъде намерена на страницата на Комисия „Фулбрайт”  www.fulbright.bg