Стипендии „Йожен Йонеску”

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансране” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии „Йожен Йонеску” на румънското правителство за 2011 година.

Стипендиите са за :

ДОКТОРАНТИ – с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;
Стипендии за ПОСТ-ДОКТОРАНТИ /ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/ - с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;

Пребиваването в Румъния трябва да се осъществи между 01.03.2011г. и 30.09.2011г.

Кандидатите за двата вида стипендии трябва да :
- владеят френски език;
- да са не по-възрастни от 40 год. – за докторантите и 47 год. – за пост-докторатите;

За докторантите-медици възможностите са в университетите в гр. Сибиу и гр. Клуж, за докторантите по дентална медицина – университета на гр. Констанца, а за фармация – университета на гр. Клуж.

Желателно е да работите по приоритетните теми, изброени за всеки един университет. /Тази информация е видна от посочения по-долу линк/

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2011г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-5034.html

За допълнителна информация може да се ползва и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова