Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" на Ректората на МУ-София уведомява че:
 
Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани  за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2011/2012 година.
 
Обявата е публикувана на интернет страницата на МОМН:  www.mon.bg - Конкурси - Студенти и Преподаватели.