Шеста Европейска Конференция ORPHEUS

От 27 до 30.04.2011 год. в Измир, Турция ще се проведе 6-тата Европейска конференция ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System) на тема " Индикатори за качеството на обучението на докторанти в биомедицинските и здравни науки".

Повече информация ще намерите на следния адрес: orpheus2011izmir.org

Информационни материали: