Тайванска международна студентска програма

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" съобщава, че:
 
Академия Синика, първостепенна, финансирана от правителството научно-изследователска институция в Тайван приема молби за своята Тайванска международна студентска програма /ТМСП/ за 2011/2012 учебна година.
Обучението е на английски език и цели научна подготовка  на високо ниво  /степен доктор/ при благоприятни условия за изследователска
работа.
ТМПС предлага  и стипендии с продължителност до три години за всек приет студент.
Краен срок за подаване на молби е 31 март 2011 година.
За повече подробности: http://tigp.sinica.rdu.tw